Wat weet u over het eigen risico?

Uit onderzoek van TNS NIPO blijkt dat Nederlanders niet goed weten welke kosten onder het eigen risico van de zorgverzekering vallen. Wij vertellen u wat u moet weten.

53% van de ondervraagden weet dat een bezoek aan de huisarts niet ten koste gaat van het eigen risico. Daarnaast denkt 28% dat spoedeisende hulp in het ziekenhuis niet onder het eigen risico valt, terwijl dit wel het geval is. Een mogelijk gevolg van de onwetendheid is dat 10% van de Nederlanders die zorg nodig heeft, deze zorg uitstelt of helemaal niet gebruikt om het eigen risico te sparen. Tijd om wat duidelijkheid te scheppen.

Wist u dat…
1) het verplicht eigen risico voor 2016 € 385 voor het gehele jaar is, tot en met dit bedrag moet u zelf betalen. 

2) u eigen risico moet betalen als u naar het ziekenhuis of de apotheek gaat.  

3) een bezoek aan de huisarts niet onder het eigen risico valt. 

4) meeverzekerde kinderen (tot 18 jaar) geen eigen risico betalen. 

5) u eigen risico moet betalen als uw huisarts of een andere instantie laboratoriumonderzoek heeft aangevraagd. Onderzoek van bloed, urine, ontlasting of huidweefsel valt onder medisch specialistische zorg. Daardoor vallen de kosten (gedeeltelijk) onder het eigen risico. 

6) het eigen risico niet geldt voor zorg uit uw aanvullende verzekering. 

7) de datum op uw eigen risico specificatie soms niet overeen komt met de behandeldatum. Dit komt omdat het ziekenhuis de kosten van uw behandeling in rekening brengt aan de hand van een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC). Lees hier meer over het DBC. 

8) u geen eigen risico betaalt voor ketenzorg, hulpmiddelen in bruikleen, verpleging en verzorging thuis, nacontroles van een nier- of leverdonor, vervoer van een donor of kraamzorg en verloskundige hulp (m.u.v. laboratoriumonderzoeken, medicijnen, vlokkentest en ambulance).

9) u soms een eigen bijdrage betaalt voor zorg uit de basisverzekering en over het resterend bedrag het eigen risico. Een eigen bijdrage en de hoogte daarvan wordt vastgesteld door de overheid voor zowel zorg uit de basisverzekering en aanvullende verzekering. De eigen bijdrage betaalt u zelf. Bijvoorbeeld voor kraamzorg betaalt u een wettelijke vastgestelde eigen bijdrage. 

10) het mogelijk is in Mijn IAK om in te zien hoeveel eigen risico u al verbruikt hebt en u nog over hebt. Log in op Mijn IAK en klik onder 'Uw zorgzaken' op Uw zorgkosten'. Hebt u naast het verplicht eigen risico ook een extra vrijwillig eigen risico? Dan worden deze beiden bij elkaar opgeteld. 

Wilt u meer informatie over het eigen risico? Bezoek onze pagina over het eigen risico.