Klanttevredenheid cijfer

Nederland stemt

De democratie leeft, dat was te zien in de aanloop naar en op 15 maart zelf. De verkiezingsuitslag laat zien hoe Nederland denkt over het huidige zorgstelsel.

Men wil dóór met het zorgstelsel op de ingeslagen weg

De weg naar een regeerakkoord is waarschijnlijk nog lang, maar een structurele herziening van het zorgstelsel lijkt voorlopig niet aan de orde. De partijen met de meeste stemmen, hadden dit niet als speerpunt in hun verkiezingsprogramma opgenomen. De verkiezingsuitslag brengt mee dat er tenminste vier partijen nodig zijn om een meerderheid in de Kamer te krijgen (polderen) en dat alle levensvatbare kabinetsopties VVD, CDA en D66 bevatten. Daarom wordt verder gesproken over de hoogte van het eigen risico (niet over het afschaffen) en een intensivering van mantelzorgondersteuning.

Nationaal ZorgFonds krijgt onvoldoende steun

Over een nieuw Nationaal ZorgFonds wordt niet verder gesproken. Afschaffing van alle marktwerking en van alle zorgverzekeraars is niet de koers die de kiezer aangeeft. Uit een recent onderzoek van Gupta strategists blijkt bovendien dat niet de verzekeraars onevenredig veel macht hebben, maar juist huisartsen en medische specialisten.

Goede zorg

Het huidige Nederlandse zorgstelsel zit goed in elkaar, het behoort niet voor niets tot de beste stelsels wereldwijd. Het is nu aan de politiek om in te zetten op verdere verbetering en vernieuwing van het aanbod, tegen de achtergrond van een verantwoorde kostenontwikkeling.


Meer nieuws uit Den Haag?