Klanttevredenheid cijfer

Belastingaangifte 2017

Belastingaangifte 

Welke kosten zijn aftrekbaar 

Tot 1 mei 2017 kunt u weer aangifte doen voor de inkomstenbelasting. Aftrekposten, zoals zorgkosten en specifieke kosten voor de eigen woning kunnen geld opleveren. Deze worden in mindering gebracht op het inkomen, waardoor de inkomstenbelasting lager uitvalt.

Tip van de Belastingdienst:
Doe in maart nog aangifte. Dan krijgt u vóór 1 juli bericht.

Benut de aftrekposten

De meeste aftrekposten worden niet vooraf ingevuld door de Belastingdienst. U moet zelf in actie komen om voordeel te krijgen.

Zorgkosten

Specifieke zorgkosten die niet door de zorgverzekering worden vergoed zijn een veel gebruikte aftrekpost. Daarmee worden onder andere fysiotherapie, mondzorg, vervoer en hulpmiddelen (zoals bijvoorbeeld steunzolen en hoortoestellen) bedoeld. Als deze kosten boven het vastgestelde inkomensafhankelijke drempelbedrag uitkomen kunt u ze wellicht aftrekken. U moet hiervoor aan bepaalde voorwaarden voldoen. Het gaat niet alleen om zorgkosten die u zelf maakt, maar ook om kosten die u maakt voor anderen die bijvoorbeeld (tijdelijk) bij u inwonen. Kosten die vallen onder het (verplicht) eigen risico zijn niet aftrekbaar.

Hebt u een IAK Zorgverzekering? Bekijk in Mijn IAK of u in 2016 dit soort specifieke zorgkosten hebt gedeclareerd op uw zorgverzekering. Ga hiervoor naar Mijn IAK en klik bij uw verzekeringen op details bekijken.

Kosten en rente voor de lening voor uw woning

Woningbezitters kunnen bepaalde kosten voor hun huis aftrekken, zoals de hypotheekrente en periodieke betalingen voor erfpacht. Hebt u in 2016 een woning gekocht? Dan kunt u ook eenmalige kosten zoals notariskosten en de kosten voor de aanvraag van een Nationale Hypotheek Garantie (NHG) aftrekken. Een lijst van eenmalig aftrekbare kosten vindt u op de website van de Belastingdienst.

Overige aftrekposten

Benieuwd welke kosten nog meer aftrekbaar zijn? Denk bijvoorbeeld aan scholingsuitgaven en giften. Bekijk alle aftrekposten op de website van de Belastingdienst.

Maak gebruik van de aanslaggrens van 45 euro

Is de aanslag van een van de fiscale partners ongeveer 0 euro? Dan is het verstandig om te schuiven met de posten in het verdeelscherm aan het einde van uw aangifte. Zet de te betalen belasting voor uw partner bijvoorbeeld op precies 45 euro. Tot en met dat bedrag legt de fiscus namelijk geen aanslag op. Hebt u over 2016 een voorlopige aanslag ontvangen waarbij u moest betalen? Dan geldt deze aanslagdrempel van 45 euro niet.

Middeling voor sterk wisselende inkomens

Hebt u een sterk wisselend inkomen uit werk en woning? Denk bijvoorbeeld aan een eerste goed betaalde baan, stopt u eerder met werken, wordt u werkeloos of hebt u als ondernemer sterk wisselende inkomsten? Dan betaalt u waarschijnlijk meer belasting dan wanneer u dat inkomen gelijkmatig verdeeld over een jaar krijgt. U kunt bij de fiscus een middelingsregeling aanvragen als u berekent dat u door middeling meer dan €545 voordeel hebt.