Langdurige GGZ

Met ‘Langdurige GGZ’ bedoelen we de geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen die langere tijd in een zorginstelling verblijven. Hun behandeling is gericht op herstel.


Korter dan 1 jaar in een zorginstelling

Dan wordt uw zorg vergoed door uw zorgverzekeraar. Dit blijft zo tijdens de eerste 3 jaar van uw verblijf. U betaalt wel uw eigen risico voor deze zorg.

Zodra u langer dan 3 jaar in de zorginstelling verblijft, wordt uw zorg geregeld door de zorgkantoren (Wlz, Wet langdurige zorg ). Dan betaalt u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage.


Per 1 januari 2015 langer dan 1 jaar in een zorginstelling

Dan wordt uw zorg geregeld door de zorgkantoren (Wlz). Voor u verandert er niets.


Meer informatie?

U vind meer informatie over de veranderingen in de zorg op de website van de Rijksoverheid.