Zintuiglijk gehandicaptenzorg

Bent u blind, doof of hebt u een taalontwikkelingsstoornis dan krijgt u sinds 2015 uw behandelingen zonder opname vergoed door uw zorgverzekeraar. Hiervoor hebt u wel een verwijzing van uw arts nodig.


Wat is er veranderd voor u?

U krijgt uw vergoeding niet meer vanuit de AWBZ, maar van uw zorgverzekeraar.
U betaalt voortaan vanuit uw basisverzekering een eigen risico voor deze zorg.


Wat krijgt u vergoed?

U krijgt een vergoeding voor alle behandelingen voor zintuiglijke gehandicaptenzorg die u in 2014 al vergoed kreeg vanuit de AWBZ. Dit zijn behandelingen zonder opname. U kunt deze behandelingen gewoon declareren bij ons. Maar u betaalt wel uw eigen risico over de zorg.